Søndag, 09. december 2018

Sociale Medier
Kurser i assertiv kommunikation og samarbejde

Søger du et godt sted hvor de tilbyder kurser i kommunikation og samarbejde eller assertiv kommunikation har vi fundet et rigtigt godt sted. Kommunikation og samarbejde er for de fleste virksomheder essentielt for at kunne opnå succes. Derfor er det også investeringer som fremmer evnen til effektiv kommunikation og samarbejde, der tæller som blandt de absolut mest rentable når en virksomhed skal overveje programmer og kurser til opkvalificering af deres medarbejdere. Søger du et godt kursus i kommunikation og samarbejde kan du læse mere her.

Assertiv kommunikation

Assertiv kommunikation handler kort sagt om at udtrykke sig ærligt og klart. Det handler om at arbejde med såvel kropssprog såvel som det verbale budskab. Assertiv kommunikation handler også om at at gøre sig klart hvad man vil og ikke vil, hvor ens grænser går mm.. Det handler om selvær, respekt og om at sætte grænser. Hvis du ønsker eller overvejer et godt kursus i assertiv kommunikation kan du her finde mere information eller direkte tilmelde dig til et af de efter min mening bedste kurser i assertiv kommunikation i Danmark.

 
Wildberry Telefoni Internet